«Όψεις της Ανεξάρτητης Εικαστικής Δημιουργίας στην Ελλάδα του σήμερα» Συμπόσιο του Ορίζοντα Γεγονότων

 

στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Λεωφ. Καλλιρρόης και Αμβρ. Φραντζή, Αθήνα, 117 43

στις 13 – 14 Απριλίου 2018

 

(for English please scroll further down)

 

 

Ορίζοντας Γεγονότων

1. ουσ. (Αστρον.) Η νοητή γραμμή γύρω από μια μαύρη τρύπα, πέρα από την οποία η βαρύτητα γίνεται τόσο ισχυρή που τίποτα δεν μπορεί να διαφύγει. # (Κβαντ. Φυσ.) Το σημείο στο οποίο η διαστολή του χρόνου είναι τόσο μεγάλη που τα πάντα συμβαίνουν ταυτόχρονα.

2. ουσ. (Πολιτισμ.) Μια πρωτοβουλία ανθρώπων από τον χώρο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης με αντικείμενο τη διάχυση της τέχνης στην καθημερινή ζωή, αλλά και την έρευνα πάνω στις αντιφάσεις της μεταβατικής εποχής που ζούμε. # (Κοινων.)Μια διαρκώς διευρυνόμενη παρέα περισσοτέρων των 300 εικαστικών, φωτογράφων, αρχιτεκτόνων, γλυπτών, λογοτεχνών, μουσικών και πολλών άλλων. #(Νομ.) Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία που ιδρύθηκε το 2007 στην Ηλεία, με πολιτιστικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.# (!) Πολυχώρος Τέχνης στην Αθήνα, στην οδό  Κατεχάκη 54  Κεραμεικού 88. http://blog.orizontasgegonoton.gr/

Ο Ορίζοντας Γεγονότων, διοργανώνει  διήμερο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Όψεις της Ανεξάρτητης Εικαστικής δημιουργίας στην Ελλάδα του σήμερα».

 

Στόχος του Συμποσίου  η ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, τέτοιου ώστε να μπορεί να ανατροφοδοτεί το παρόν και το μέλλον και να συμβάλει στις εξελίξεις στον χώρο του πολιτισμού, των τεχνών και της εκπαίδευσης.

 

Κίνητρό μας η αξιοποίηση της δεκάχρονης εικαστικής δράσης  του Ορίζοντα και γενικότερης αναζήτησης γύρω από τον σύγχρονο πολιτισμό.

Με την ανάδειξη – παρουσίαση όψεων της ανεξάρτητης εικαστικής σκέψης και δημιουργίας στην Ελλάδα του σήμερα, επιδιώκουμε τη χαρτογράφηση και δικτύωση των καλλιτεχνών στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον.

 

Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Απριλίου 2018, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Αθήνας, (11:00-19:00), με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τέχνης και ανεξάρτητων καλλιτεχνικών ομάδων, οργανισμών και φορέων, το επιστημονικό & διδακτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρητικούς και ερευνητές στους τομείς της τέχνης, της παιδαγωγικής, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας και εν γένει των ανθρωπιστικών επιστημών.

 

Οι εισηγήσεις θα έχουν τη μορφή 15-λεπτων παρουσιάσεων  ή ανακοινώσεων τοίχου (posters) με παρουσιάσεις εικαστικών δράσεων, ανάπτυξη συζήτησης και παράλληλα εργαστήρια.

 

Αντιπροσωπευτικές Θεματικές Ενότητες:

– Όψεις της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής έκφρασης και χειρονομίας.

– Χώροι πολλαπλής καλλιτεχνικής δράσης και ο ρόλος τους στην παραγωγή πολιτισμού.

– Η ανεξάρτητη εικαστική γλώσσα, η σχέση της με την κοινωνία και η πολιτική και οικονομική της διάσταση.

– Ανεξάρτητη τέχνη, επιμελητές, συλλέκτες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η αγορά της τέχνης στην Ελλάδα του χτες και του σήμερα.

– Τέχνη, εκπαίδευση, μνήμη, αστικός σχεδιασμός και κοινωνία. Δημιουργική μάθηση. Σύνδεση του σχολείου με όψεις του πολιτισμού.

 

Το υλικό που θα προκύψει από το συμπόσιο θα δημοσιευθεί.

 

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

 

Ομάδα Εργασίας του Συμποσίου

Κωνσταντίνος Αγγέλου (εικαστικός, εκπαιδευτικός), Μαρία Δουκάκη (εικαστικός, εκπαιδευτικός, συγγραφέας), Τζίμης Ευθυμίου (εικαστικός, εκπαιδευτικός, συγγραφέας), Λυδία Μαργαρώνη (εικαστικός), Κλεοπάτρα Μουρσελά (εικαστικός, εκπαιδευτικός, συντονίστρια της μονάδας «Τέχνες» του ΙΕΠ), Δέσποινα Πανταζή (εικαστικός), Κωνσταντίνος Στουπάθης (μουσειολόγος, συντηρητής έργων τέχνης), Άννα Μαρία Χατζηστεφάνου (φωτογράφος)

Επικοινωνία

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, Κεραμεικού 88, Αθήνα

6976689670 – Τζίμης Ευθυμίου, 6944251408 – Λυδία Μαργαρώνη, 6983954934 – Δέσποινα Πανταζή

email: katehaki54@yahoo.gr

https://independentartsymposium.blogspot.gr/

http://blog.orizontasgegonoton.gr/

http://orizontasgegonoton.weebly.com/

https://www.facebook.com/orizontasgegonotwn/

 

“Aspects of Independent Artistic Creation

in Greece today”

Orizontas Gegonoton Symposium

 

National Museum of Contemporary Art

 

Kallirrois Avenue & Amvr. Frantzi Str, Athens, 117 43

 

13 – 14 April 2018

 

PRESS RELEASE
Event Horizon

1.n. (Astronomy). A notional boundary around a black hole beyond which no light or other radiation can escape. #  (Quantum Physics) The point where time dilates so much that everything happens simultaneously.

2.n. (Culture). An initiative instigated by people coming from the areas of culture and education whose objectives are to disperse art in the everyday life, and look into the contradictions resulting from the transitional era we are going through. # (Societal) A group of people, constantly expanding, consisting of more than 300 visual artists, photographers, architects, sculptors, writers, musicians and others. # (Legal) Non-profit Civic Organization founded in 2007 at Ilia that has organized many projects in Greece and abroad. # (!) Cultural and Art center at 88 Keramikou, Athens.  http://blog.orizontasgegonoton.gr/

 

Orizontas Gegonoton is organizing a two-day Symposium titled “Aspects of Independent Artistic Creation in Greece today”.

Our aim is to develop a meaningful dialogue between all participants that can provide not only the appropriate feedback to the present and future discourse, but also contribute to developments in the areas of Culture, Education and the Arts.

Our incentive is to assess the group’s ten-year active participation in the art scene and present and highlight aspects of the independent visual arts in Greece today, exploring their potential of reference and representation abroad.

 

The symposium will be held in April 2018, at the National Museum of Contemporary Art, Athens, with the participation of artists, art education institutes and independent art groups, organisations and institutions, the scientific and teaching staff of Secondary and Higher Education, academics and researchers in the fields of Art, Education, Philosophy, Sociology and the Humanities.

Contributions will be in the form of 15-minute presentations or posters or workshops, leading to fruitful interventions and constructive conversation.

 

Representative topics:

– Aspects of independent artistic expression and gesture.

– Areas of multiple artistic action and their role in the production of culture.

– Independent visual language, its relation to society, and its political-economic dimension.

– Independent Art, curators, collectors, and the Mass Media. The Art market in Greece, past and present.

– Art, education, urban planning and society. Creative learning. Linking culture and education.

The proceedings of the symposium will be published.

Entrance will be free to the public.

 

Symposium Project Team:

Konstantinos Angelou (visual artist, teacher), Maria Doukaki (visual artist, teacher, author), Tzimis Efthimiou (visual artist, teacher, author), Lydia Margaroni (visual artist), Cleopatra Moursela (visual artist, teacher, coordinator of IEP’s “Arts” unit), Despina Pantazi (visual artist), Konstantinos Stoupathis (museologist, art-conservator), Anna Maria Hadjistephanou (photographer)

CONTACT:

ORIZONTAS GEGONOTON, 88 Kerameikou Street, Athens

(0030) 697 668 9670 – Tzimis Efthimiou, (0030) 694 425 1408 – Lydia Margaroni, (0030) 698 395 4934 – Despina Pantazi

e-mail: katehaki54@yahoo.gr

https://independentartsymposium.blogspot.gr/

http://blog.orizontasgegonoton.gr/

http://orizontasgegonoton.weebly.com/

https://www.facebook.com/orizontasgegonotwn/