Θέατρα

Δείτε τα Θέατρα για τα οποία το Art and Press παρέχει χορηγία επικοινωνίας για το 2016-2017.

Θέατρο Tempus Verum
ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΤΑ
Θέατρο CORONET
ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ
Underground. Korai Tessera
Θέατρο Από Μηχανής
Στέφανος Ληναίος - Έλλη Φωτίου
ΠΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ