Please enable JS

Η λύση για τους καλλιτέχνες δεν θα πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με το άρθρο 16 του Συντάγματος

Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο. Το ίδιο ξεκάθαρη και δίκαιη πρέπει να είναι και η λύση.

Ερμής Περιστέρης, Αρθρογράφος

Θεατρολόγος (MSc) – Σκηνοθέτης

Το επάγγελμα του ηθοποιού είναι ανοιχτό, δηλαδή για να το ασκεί κάποιος δεν χρειάζεται πτυχίο ή δίπλωμα. Η δυνατότητα Αναγνωρισμένων Σπουδών στην Υποκριτική Τέχνη υπάρχει μόνο στην Ανώτερη Εκπαίδευση (εκεί ανήκαν και τα ΤΕΙ). Η Αναγνώριση δίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Άρα, το δίπλωμα μιας Ανώτερης Δραματικής Σχολής, κρατικής ή μη, είναι Κρατικό. Στο τέλος της τριετούς φοίτησης όλες οι Δραματικές Σχολές παρέχουν Κρατικό Δίπλωμα. Δεν είναι ανώτατο πτυχίο για αυτό λέγεται και δίπλωμα. Είναι Ανώτερο όχι Ανώτατο.

Ένας διπλωματούχος ηθοποιός έχει δικαίωμα μεγαλύτερου ελάχιστου μισθού σε σχέση με έναν που δεν έχει Δίπλωμα. Επίσης, έχει δικαίωμα να συνεχίσει σπουδές στην σνώτατη βαθμίδα δίνοντας κατατακτήριες εξετάσεις σε κάποιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή να κάνει Μεταπτυχιακές Σπουδές. Μπορεί ακόμα να διδάξει την Υποκριτική Τέχνη εφόσον συμπληρώσει και δεκαετή εμπειρία στον χώρο.Unmute

Remaining Time -0:00Fullscreen

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν την εφαρμογή του Π.Δ. 85/22 ένας Διπλωματούχος Ηθοποιός είχε τη δυνατότητα να διεκδικήσει και βαθμολογικό πλεονέκτημα στον Δημόσιο τομέα. Όπως και να διεκδικήσει καλλιτεχνικές θέσεις σε δημόσιους καλλιτεχνικούς φορείς.

Μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 85/22 ένας διπλωματούχος ηθοποιός δεν θεωρείται διπλωματούχος. Θα λέγαμε πως ίσως έχει μια βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης. Γιατί το Δίπλωμα του εξισώνεται με τις βεβαιώσεις που δίνουν τα ΙΕΚ. Τα ΙΕΚ ανήκουν στη Δευτεροβάθμια μεταλυκειακή Εκπαίδευση (ΔΕ – επίπεδο 5) και είναι διετούς φοίτησης. Ενώ οι Ανώτερες Δραματικές Σχολές είναι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και είναι τριετούς φοίτησης.

Τα οκτώ επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, ενώ θεωρητικά καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την Πρωτοβάθμια έως την Ανώτατη Εκπαίδευση (κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καθορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα μαθησιακά αποτελέσματα συγκροτούν τα προσόντα του αντίστοιχου επιπέδου.), δεν αναγνωρίζουν πια την Ανώτερη Εκπαίδευση ως Τριτοβάθμια.

Αυτό ξεκίνησε γιατί καταργήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας η Ανώτερη Βαθμίδα, μια εκπαιδευτική βαθμίδα που υπήρχε ανάμεσα στην Δευτεροβάθμια και την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Έτσι οι Σπουδές Υποκριτικής υποβαθμίστηκαν και ανήκουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρόλο που οι σπουδές υποκριτικής ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και εκεί η Ανώτερη βαθμίδα δεν έχει καταργηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Υπουργείο Εσωτερικών στο οποίο ανήκει το ΑΣΕΠ φαίνεται να αγνοεί και αυτό την ύπαρξη εκπαίδευσης στον τομέα του Πολιτισμού. Αφού αυτό είναι υπεύθυνο για τις προσλήψεις που τελικά δεν γίνονται στους επαγγελματίες στον Πολιτισμό.

Αυτό που έγινε λοιπόν είναι αντισυνταγματικό. Το άρθρο 16 στην παράγραφο 7 του Συντάγματος διευκρινίζει πως οι Ανώτερες Σπουδές πρέπει να αναγνωρίζονται ως Τριτοβάθμιες.

Αν το Π.Δ. 85/22 τροποποιηθεί θα πρέπει να προβλέπει την αντιστοιχία του Ανώτερου Διπλώματος ενός ηθοποιού στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ) μεταλυκειακή, επιπέδου 5 σημαίνει υποβάθμιση. Η Πανεπιστημιακή (ΠΕ), επιπέδου 6 σημαίνει αναβάθμιση. Ούτε το ένα ούτε το άλλο ζητάει κανείς. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από αναγνώριση και σωστή αντιστοιχία.

Άρα, αυτή τη στιγμή όλοι οι ηθοποιοί διεκδικούν να αναγνωρίζονται τα διπλώματα τους στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων σε ένα επίπεδο ανάμεσα στο 5 και το 6. Δηλαδή ούτε (ΔΕ) ούτε (ΠΕ).

Αν το Π.Δ. δεν τροποποιηθεί και ως μόνη λύση παρουσιαστεί η κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, τότε με την κατάργηση αυτού του άρθρου θα σημάνουμε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στο ίδιο άρθρο υπογραμμίζεται πως η Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να είναι Δημόσια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καμία Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης και κανένας εκπρόσωπος καλλιτεχνών δεν έχει ζητήσει να καταργηθεί το άρθρο 16. Ζητάνε απλώς να εφαρμοστεί. Ο συλλογισμός ότι οι ιδιωτικές Δραματικές Σχολές θέλουν να καταργηθεί το άρθρο 16 για να μπορούν να είναι Ανώτατες Ιδιωτικές Σχολές, δεν στέκει. Απλώς ζητούν την εφαρμογή της παραγράφου 7 που αναγνωρίζει τις Σπουδες που παρέχουν ως Ανώτερες και Τριτοβάθμιες. Και δεν διαφωνούν με την ίδρυση Ανώτατης Δημόσιας Σχολής. Μάλιστα επιμένουν δεκαετίες ότι θα έπρεπε να είχε γίνει, καθώς μια Αναγνωρισμένη Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών θα βάλει την Τέχνη της Υποκριτικής, και όχι μόνο, στον χάρτη των Ανθρωπιστικών Επιστημών. Κάτι που στο εξωτερικό έχει γίνει από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα.

Τέλος, αν δεν βρεθεί λύση για τους έως τώρα διπλωματούχους-επαγγελματίες ηθοποιούς, θα συνεχίσουν να έχουν στην καλύτερη περίπτωση απλώς μια βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, άρα χαμηλότερη θέση στη μισθολογική κλίμακα, επιπτώσεις στα βαθμολογικά όσων επιθυμούν θέσεις σε φορείς του δημοσίου και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κ.α.

Όλα αυτά ώσπου να δημιουργηθεί μια Ανώτατη Σχολή για την Υποκριτική Τέχνη που θα παρέχει αναγνωρισμένο Πτυχίο και μόνο αυτό θα έχει μια ορθή αντιστοιχία στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Αν υποθέσουμε κιόλας ότι και το επάγγελμα ξαφνικά γίνεται κλειστό. Δηλαδή δεν μπορεί να το ασκήσει κανένας χωρίς πτυχίο. Τότε δεν θα υπάρχει επίσημα κανένας επαγγελματίας Ηθοποιός με Δίπλωμα στη χώρα έως την μέρα αποφοίτησης των πρώτων Σπουδαστών της Ανώτατης Σχολής.

Για να αναγνωριστούν τα διπλώματα όλων των Ηθοποιών που έχουν πάρει Ανώτερο Δίπλωμα δεν θα υπάρχει καμία λύση. Η μόνη λύση θα είναι να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις στην Ανώτατη Σχολή και να αποφοιτήσουν από αυτή με Ανώτατο Πτυχίο σε τρία χρόνια. Κι αν δεν επιλέξουν το παραπάνω και παραμείνουν με ένα Ανώτερο Δίπλωμα που δεν αντιστοιχεί παρά ως μια βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων θα είναι αδικημένοι.

Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο. Το ίδιο ξεκάθαρη και δίκαιη πρέπει να είναι και η λύση. Ούτε ΔΕ και επίπεδο 5, ούτε ΠΕ και επίπεδο 6. Η λύση είναι στη μέση και δεν θα πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με το άρθρο 16 του Συντάγματος. Αν θελουμε λοιπόν να είναι ορθό το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και να καλύπτει όλο το φάσμα των προσόντων από την Πρωτοβάθμια έως και την Ανώτατη Εκπαίδευση, δεν μπορεί να μην αναγνωρίζει την Ανώτερη Εκπαίδευση την οποία αναγνωρίζει το Σύνταγμα ως Τριτοβάθμια και την εποπτεύει το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η φωτογραφία από τη συγκέντρωση καλλιτεχνών έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, την ώρα της κατάθεσης της αίτησης ακύρωσης του ΠΔ 85/2022 στο ΣτΕ, και πορεία στο Σύνταγμα, Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

https://www.huffingtonpost.gr/entry/e-lese-yia-toes-ethopoioes-den-tha-prepei-na-erchetai-se-seykroese-me-to-arthro-16-toe-sentaymatos_gr_63ef60dee4b022eb3e362bbc?fbclid=IwAR2z4sdJMk4nZfUOJ34AhWfSDVLXIX7HKbNbxHQmf1Ggiqop37BMLfremyY