Please enable JS

Κοραή 4 / Video walk / Νίνα Παππά / εγκαίνια 17 Ιουνίου / Χώρος Ιστορικής Μνήμης 1941-1944

Βίντεο-περιήγηση (video walk)
Στον Χώρο Ιστορικής Μνήμης 1941-44
Εγκαίνια: Σάββατο 17/6/2023, 10:00 – 14:00

Η εικαστικός Νίνα Παππά παρουσιάζει το έργο «Κοραή 4», μία διαδραστική βίντεο-περιήγηση
(video walk) στον Χώρο Ιστορικής Μνήμης 1941-1944. Στο εμβληματικό κτίριο της Κοραή, σε
έναν κεντρικό και πολυσύχναστο δρόμο της Αθήνας, στεγάστηκε η γερμανική διοίκηση κατά τη
διάρκεια της Κατοχής. Το υπόγειο του κτιρίου λειτούργησε ως χώρος κρατητηρίων.
Με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν υπάρχει σχεδόν καμία πληροφορία για τις γυναίκες και τους
άνδρες που φυλακίστηκαν εκεί, παρά το ότι στην πλειονότητά τους δεν είχαν απαραίτητα
αντιστασιακή δράση. Οι περισσότεροι ήταν πολίτες που διέπρατταν μικρά «αδικήματα», όπως
να πηδήξουν παράνομα στο τραμ ή να κάνουν μικροκλοπές. Συλλαμβάνονταν και
εξαφανίζονταν ξαφνικά μέσα στην καθημερινότητα της πόλης. Οι τοίχοι του Χώρου Ιστορικής
Μνήμης καλύπτονται από χαράγματα αγνώστων, που φυλακίστηκαν εκεί κατά τη διάρκεια της
Κατοχής, για να αφεθεί ένα ίχνος της παρουσίας τους.
Με αφετηρία τις χαραγμένες γραφές των κρατουμένων και τη βοήθεια του γραφολόγου
Παύλου Κηπουρά, επιχειρούμε να αναβιώσουμε τα άτομα που βρέθηκαν στον χώρο.
Αναλύουμε τις γραφές και τα σκίτσα που δηλώνουν ανάγκες για νερό ή φαγητό, εκφράζουν
απορία ή θυμό, αναπαριστούν σκληρές ερωτικές σκηνές, ή αυτοσχέδια ποιηματάκια.

Διακρίνουμε χαρακτήρες και προσωπικές ιστορίες ανθρώπων, οι οποίοι πράγματι κατάφεραν
να αφήσουν το ίχνος τους σε ένα διώροφο υπόγειο, κάτω από εκεί που σήμερα πίνουμε καφέ.

Κοραή 4
Video Walk της εικαστικού Νίνας Παππά
Διάρκεια: 40 λεπτά
Χώρος Ιστορικής Μνήμης 1941-44
Κοραή 4, Αθήνα
Εγκαίνια: Σάββατο 17/6/2023, 10:00-14:00
Είσοδος ελεύθερη
Ημέρες Επίσκεψης: καθημερινά εκτός Δευτέρας και Κυριακής, από τις 08:00 – 14:00
Ο χώρος θα είναι κλειστός τον Αύγουστο

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σύλληψη και δημιουργία βίντεο: Νίνα Παππά
Μοντάζ: Γιάννης Τανανάκης
Ηχητική επένδυση: Παντελής Πιλάβιος
Επιστημονικοί Συνεργάτες: Παύλος Κηπουράς (γραφολόγος), Τάσος Σακελλαρόπουλος
(ιστορικός)
Επικοινωνία: Ιωάννα Ιακωβίδη
Οργάνωση Παραγωγής: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΜΚΕ
To έργο υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη
https://www.leventisfoundation.org/

Korai 4

Video Walk in the Memorial Site 1941-1944
Opening: June 17, 2023, 10:00 AM – 2:00 PM

Visual artist Nina Pappa presents the artwork “Korai 4,” an interactive video walk in the
Memorial Site 1941-1944 in Athens, Greece. The iconic building on Korai street, located on a
central and busy street in Athens, served as the german administration headquarters
(kommandatur) during the German occupation. The basement of the building was used as a
detention facility.
With few exceptions, there is almost no information about the women and men who were
imprisoned there, even though the majority of them was not necessarily involved in the
resistance. Most of them were ordinary citizens who committed minor “crimes,” such as
illegally jumping on a tram or committing petty theft. They were arrested and suddenly lost
from the city’s daily life. The walls of the Memorial Site are covered with engravings of
unknown individuals who were imprisoned there during the occupation, leaving a trace of their
presence.
Using the engraved writings of the detainees as a starting point, Pappa’s team, including the
graphologist Pavlos Kipouras, attempts to revive the individuals who were present in the
Memorial Site.
The writings and sketches express the need for water or food, they convey bewilderment or
anger, they depict harsh sex scenes, or improvised little poems. All are analyzed to discern
characters and personal stories of people who truly managed to leave their mark in a two-
storey basement beneath the very place where Athenians now enjoy their coffee.

Korai 4
Video Walk by visual artist Nina Pappa
Duration: 40 minutes
Space of the Memorial Site 1941-44, Korai 4, Athens
Opening: Saturday, June 17, 2023, 10:00 AM – 2:00 PM
Free admission
Visiting Days: Daily except Monday and Sunday, from 8:00 AM to 2:00 PM
The space will be closed in August.

CREATIVE TEAM
Concept & video: Nina Pappa
Editing: Giannis Tananakis
Sound Design: Pantelis Pilavios
Scientific Collaborators: Pavlos Kipouras (graphologist), Tasos Sakellaropoulos (historian)
Press: Ioanna Iakovidi
Production Management: DIADROMES POLITISMOU
The Project is implemented with the support of the A. G. Leventis Foundation

https://www.leventisfoundation.org/

Array