Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή και Χρήστος Συμεωνίδης