Please enable JS

Screening Event | Thursday, March 14 2024, 19:00 | at Snehta Residency


Βραδιά Προβολών στo Snehta Residency

Leaf – so let me 
speak as an adam (στίχος από το ποίημα I tulips του Mario Petrucci, 2010)

Ημερομηνία – ώρα: Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024, στις 19:00
Τοποθεσία: Snehta Residency, Ι. Δροσοπούλου 47, Κυψέλη
Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Γιώργος Δρίβας, Bryony Dunne, Catriona Gallagher, Doreida Xhogu
Επιμέλεια: Αύγουστος Βεϊνόγλου, Ματίνα Χαραλάμπη
 
Προσοχή! Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας! Για κράτηση θέσης πατήστε εδώ

 
Το Snehta Residency, στο πλαίσιο του προγράμματος καλλιτεχνικών φιλοξενιών SAIR (Sustainability is the Air: https://www.s-air.eu), χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε., οργανώνει την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024 και ώρα 19:00 βραδιά προβολών με κεντρική ιδέα το θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και των συνεπειών της στις σύγχρονες ή και μελλοντικές κοινωνίες.

Τέσσερις καλλιτέχνες, διαφορετικών εθνικοτήτων, προσεγγίζουν, μέσα από το δικό του πρίσμα ο καθένας, ζητήματα σχετικά με την περιβαλλοντική καταστροφή, την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και τις πιθανές επιπτώσεις τόσο στο ανθρώπινο είδος όσο και στο ζωικό και φυτικό βασίλειο.

Ο Γιώργος Δρίβας, ελληνικής καταγωγής, στη μικρού μήκους ταινία του Kepler  κατασκευάζει ένα δυστοπικό αρχιτεκτονικό μόρφωμα, τοποθετημένο χρονικά στο μεταίχμιο παρόντος και μέλλοντος, όπου οι συνθήκες διαβίωσης λόγω μιας οικολογικής καταστροφής μοιάζουν μάλλον δυσοίωνες.
Η Bryony Dunne, ιρλανδικής καταγωγής, στο Killing the Messengers, μέσα από ένα αμάλγαμα αρχαιοελληνικής μυθολογίας και σύγχρονης ορνιθολογίας, παρακολουθεί τη μελέτη μιας ομάδας επιστημόνων στο νησί των Αντικυθήρων πάνω σε μια ομάδα αποδημητικών πτηνών που φέρεται να μπορούν να λειτουργήσουν ως πληροφοριοδότες/δείκτες περιβαλλοντικής μόλυνσης. 
H Catriona Gallagher, βρετανικής καταγωγής, ανακαλύπτει κατά τις περιηγήσεις της στην Αθήνα, το περδικάκι, ένα μικρό φυτό που φύεται παρασιτικά θα λέγαμε, σε μικρές ρωγμές του αστικού ιστού, σε κενά που αφήνει το τσιμέντο και η άσφαλτος. Μπορεί αυτό να αποτελέσει μια αλληγορία ενός ελπιδοφόρου μηνύματος άραγε;
Τέλος, η Doreida Xhogu, αλβανικής καταγωγής, μεταφέρει το θεατή στο χωριό της, στην περιοχή της Σελενίτσα, και στο άλλοτε ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους ορυχείο πίσσας. Η κάμερα ακολουθεί την καλλιτέχνη στη διαδικασία κατασκευής μιας σειράς γλυπτών από κορμούς δέντρων που έχουν απομείνει σε ένα καμένο δάσος, εμβαπτισμένους στην πίσσα και μεταβεβλημένους σε μεγάλων διαστάσεων αναθηματικά κεριά. Στο βάθος ηχεί το παιδικό τραγούδι Qengjat e Vegjel (απ’ όπου και ο τίτλος του βίντεο).
  
Θα ακολoυθήσει συζήτηση με τους καλλιτέχνες
 
Πληροφορίες Βραδιάς Προβολών
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για κράτηση θέσης πατήστε εδώ 
Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024, 19:00
Χώρος | Snehta Residency, Ι. Δροσοπούλου 47, Κυψέλη
Σύνδεσμοι | https://www.snehtaresidency.org
Επικοινωνία | admin@snehtaresidency.orginfo@snehtaresidency.org  
 _____________________________________

Screening Event at Snehta Residency

Leaf – so let me
Speak as an adam (verse from the poem I tulips by Mario Petrucci, 2010)
 
Date: Wednesday, March 14 2024, at 19:00
Location: Snehta Residency, 47 I. Drosopoulou Str., Kypseli
Participating Artists: George Drivas, Bryony Dunne, Catriona Gallagher, Doreida Xhogu
Curated by: Augustus Veinoglou, Matina Charalambi
 
To attend, please enter the link here
Limited number of attendants. There will be a priority seating
 
Snehta Residency, in the context of the SAIR artistic residency program (Sustainability is the Air: https://www.s-air.eu), co-funded by the EU, organizes on Thursday, March 14 2024, at 19:00, a screening event, which focuses on the topic of environmental crisis and its consequences on contemporary and future societies.

Four artists, of different nationalities, approach, through their own lens, issues related to environmental destruction, overexploitation of natural resources, and possible impacts on both human and animal kingdoms.

George Drivas, of Greek origin, in his short film Kepler, constructs a dystopian architectural structure, temporally situated at the intersection of present and future, where living conditions due to an ecological disaster seem rather ominous.
Bryony Dunne, of Irish origin, in Killing the Messengers, through a blend of ancient Greek mythology and modern ornithology, follows the study of a group of scientists based on the island of Antikythera on a group of migratory birds, that are said to function as informants/indicators of the environmental pollution.
Catriona Gallagher, of British origin, discovers during her wandering around Athens, the “perdikaki,” a small plant that grows parasitically, so to speak, in between the small cracks of the urban tissue, in some random empty spaces left untouched by concrete and asphalt. Could this be an allegory of a hopeful message?
Finally, Doreida Xhogu, of Albanian origin, “relocates” the viewer to her village, in the area of Selanitsa, and to the tar mine there, of vital importance for its inhabitants. The camera follows the artist in the process of creating a series of sculptures made out of tree trunks that have remained in a burnt forest, immersed in tar and transformed into large-scale votive candles. As background music, Xhogu chooses the children’s song Qengjat e Vegjel (hence the title of the video). 

A discussion with the artists will follow.
 
Info
To attend, please enter the link here
Limited number of attendants. There will be a priority seating
Date: Wednesday, March 14, 2024, 19:00
Location | Snehta Residency, 47 I. Drosopoulou, Kypseli, Athens, Greece
Links | https://www.snehtaresidency.org
Contact | admin@snehtaresidency.orginfo@snehtaresidency.org
 
 
 

Array